Політика конфеденціальності

1. Загальні положення.

1.1. Справжня Політика конфеденціальності (далі – Політика) діє у відношенні всіх персональних даних, які компанія IQ Consultancy (Приватна освітня установа додаткової освіти «Ай К’ю Консалтенсі» (ЧОУ ДО «Ай К’ю Консалтенсі»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай К’ю Консалтенсі» (ТОВ «Ай К’ю Консалтенсі (далі – Компанія), може отримувати від Користувача (особи, яка заповнила форму зворотного зв’язку, використовуючи сервери офіційного сайту = www.iq.events (дальше – Сайт)), частково у ході: відправлення заявок, відгуків, запитань, участь у рекламних і маркетингових компаніях чи акціях і/або іншій взаємодії (далі – Послуги).

1.2. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція), зроблена з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витягування, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, знищення персональних даних.

1.3. Заповнивши форму зворотного зв’язку і нажавши кнопку «Відправити», «Залишити заявку», розміщену на сторінці Сайту, на якій розміщена форма зворотного зв’язку, а вказуючи свої персональні дані при використанні інших серверів Сайту, Користувач виражає свою згоду із справжньою Політикою і вказаними у ній умовами обробітку і передачі його персональних даних. Згода Користувача на надання, обробіток і зберігання його Персональних даних Компанії у відповідності з Політикою є повною та безумовною.

1.4. Користувачам Сайту потрібно стриматися від заповнення форми і/або від використання інших серверів Сайту, у випадку незгоди (повної або часткової) з Політикою, а незгода надавати персональні дані.

1.5. Згода, дана користувачем, включає у себе згоду на збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу всередині Компанії або третій особі, зобов’язуючому виконувати умови договору про захист персональних даних, в цілях розповсюдження інформаційних матеріалів або у рекламних цілях, трансграничну передачу, блокування, знеособлення, знищення персональних даних.

1.6. Згода, надана Користувачем, розповсюджується на наступні персональні дані: прізвище, ім’я та по батькові, адресу електронної пошти, контактний телефон.

2. Персональні дані користувачів, які отримує та обробляє Компанія.

2.1. У рамках справжньої Політики під персональними даними користувача розуміється:

2.1.1. Персональні дані, які користувач надає про себе самостійно, при заповненні форми зворотного зв’язку на Сайті, при використанні інших сервісів Сайту, в процесі використання Послуг, які надає Компанія. Відповідна інформація явно визначена, до неї, в частковості віднесені: Прізвище, ім’я та по батькові, адреса електронної пошти, контактний телефон. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

2.1.2. Інша інформація про користувача, збір і/або надання якої визначено Компанією для надання окремих Послуг додатково, про що явно вказано при замовленні окремих Послуг.

2.2. Компанія виходить із того, що користувач надає дійсні персональні дані.

2.3. Компанія виходить із того, що користувач має право надавати Персональні дані.

3. Мета обробітку персональної інформації користувачів.

3.1. Компанія збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання Послуг чи виконання угод і договорів із 2 Користувачами, за виключенням випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

3.2. Персональну інформацію Користувача Компанія може використовувати в наступних цілях:

3.2.1. Ідентифікація сторони в рамках надання Послуги;

3.2.2. Надання Користувачу Персональних Послуг;

3.2.3. Покращення якості Послуг і розробка нових;

3.2.4. Зв'язок із Користувачем, в тому числі направлення повідомлень, запитів і інформації, стосовно надання Послуг, виконання угод і договорів, а також обробіток запитів і заявок від Користувача;

3.2.5. Покращення якості наданих Послуг, зручності їх використання;

3.2.6. Таргетування рекламних матеріалів;

3.2.7. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлення даних.

4. Передача персональних даних користувача третім особам.

4.1. По відношенню персональних даних користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків обробки персональних даних, доступ необмеженого кола осіб яким надані користувачем або на його прохання.

4.2. Компанія має право передати персональну інформацію користувача третім особам у таких випадках:

4.2.1. Користувач надає свою згоду на такі дії.

4.2.2.Передача необхідна для досягнення цілей, здійснення і виконання функцій, повноважень і обов’язків, покладених законодавством України на Компанію.

5. Заходи, уживані для захисту персональних даних користувачів.

5.1. Компанія приймає необхідні і достатньо організовані і технічні заходи для збереження персональних даних користувача від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, змінення, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій із персональними даними третіх осіб.

6. Права та обов’язки користувача.

6.1. Компанія приймає розумні заходи для підтримки точності та актуальності, наявних у Компанії персональних даних, а також знищення застарілих та інших неправдивих або непотрібних персональних даних, проте, Користувача несе відповідальність за надання правдивих відомостей, а також за оновлення наданих даних у випадку будь- яких змін.

6.2. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити, блокувати, знищити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності шляхом звернення в Компанію.

6.2.1. Користувача має право у будь-який момент відізвати згоду на обробку Компанією персональних даних шляхом направлення письмового повідомлення на електронну адресу: info@iqconsultancy.ru з позначкою «відклик згоди на обробку персональних даних», при цьому відклик користувачем згоди на обробку персональних відомостей тягне за собою знищення записів, вміщених персональних даних, у системі обробки персональних даних Компанії і на сайті Компанії.

6.2.2. Користувач має право на отримання інформації, яка стосується обробки його персональних даних Компанією.

7. Зворотний звязок. Питання та пропозиції.

Усі пропозиції чи питання стосовно справжньої Політики Компанія просить повідомляти на адресу електронної пошти info@iqconsultancy.com.ua.